“DE PESTJUF” komt terug.

Op woensdag 15 maart 2017 komt Jaklin Laporte 10 communicatievaardigheden onder de loep nemen.

family-hand-1636615_1280

Op woensdagavond 14 september 2016 nodigde ik hier Jaklin Laporte – de pestjuf – uit. Zij gaf ons een introductie in “het hulpverlenend gesprek”. De avond vloog voorbij. En de weergoden waren ons enorm goed gezind.

Het leek en lijkt me een goed idee om haar tijdens de volgende lente opnieuw uit te nodigen voor een opvolgsessie. Vanzelfsprekend komt ze dan terug in het gezelschap van haar wijze mannen en vrouwen, van haar enthousiasme en drive.

Deze keer zal ze met ons 10 communicatievaardigheden onder de loep nemen.

Mensen die de introductieavond gemist hebben en willen aansluiten, dat kan!

De sessie gaat enkel door als er minstens 8 inschrijvingen zijn.

De vraagprijs blijft dezelfde : 30 euro.

Uur: 19h – 21u30

Het is mogelijk om nadien een attest van deelname te ontvangen.

Inschrijven kan per mail katrien@chillmama.be.

Over Jaklin Laporte… 

Vele jaren stond zij voor de klas in een Antwerpse Basisschool. Momenteel coacht zij: leerkrachten, ouders, opvoeders,… en geeft ze workshops her en der in het Vlaamse land.

IMG_7961
Haar stokpaardje: Hoe praten met kinderen/pubers/volwassenen die het moeilijk hebben? Hoe ervoor zorgen dat via luisteren en spreken de kans op een gedrags- en of gevoelsverandering vergroot? Want ja, in elk gezin, in elke klas, gebeurt het wel eens dat het niet meer lukt om te chillen, dat het even moeilijker is om een positieve toon te treffen. Jaklin geeft je tools in handen om zelf (nog) gelukkiger te zijn en anderen (nog) gelukkiger te maken.
Grote theorieën moet je van haar niet verwachten; een heel concrete aanpak wèl.
Vb. Een kind zegt : “Ik ben een loser.” Wat antwoord je daarop?

Jaklin is schrijfster van o.a. : “De pestjuf. Praten met kinderen, hoe doet ze dat?” en “De spelregels van het hulpverlenend gesprek”.