Verbindend praten met (jouw) kinderen, hoe doe je dat? 

ZE DOET HET WEER, DE PESTJUF!

Voor de derde keer komt Jaklin Laporte, “De Pestjuf”,  naar Waanrode. Natuurlijk wederom in het gezelschap van haar wijze mannen en vrouwen,  haar enthousiasme en haar drive.

Eerder gaf ze ons een introductie in een eenvoudige manier van praten met kinderen die bang zijn, boos, verdrietig, pesten, gepest worden. Een manier waardoor de kans op een gedrags- en/of gevoelsverandering vergroot. Daarna bracht ze 10 communicatievaardigheden mee.

Op woensdagavond 27 september 2017 gaat ze hiermee verder! Geen nood, wie de eerdere sessies gemist heeft, kan gemakkelijk aansluiten.

Leerkrachten dienen wel op voorhand gewaarschuwd te worden!
Als “commentaar schrijven op een rapport” tot nu toe vlotjes ging, dan zal dat wellicht in de toekomst wat moeilijker verlopen…

Naast een casus brengt Jaklin ook de oude, wijze Marshall Roosenberg mee. (Met zijn visie omtrent geweldloos communiceren)

Uur: 19h – 21u30
Place to be: Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode 

De vraagprijs blijft dezelfde: 30 euro/persoon.
De sessie gaat enkel door als er minstens 8 inschrijvingen zijn.
Het is mogelijk om nadien een attest van deelname te ontvangen.

Inschrijven kan per mail katrien@chillmama.be.

Over Jaklin Laporte… 

Vele jaren stond zij voor de klas in een Antwerpse Basisschool. Momenteel coacht zij: leerkrachten, ouders, opvoeders,… en geeft ze workshops her en der in het Vlaamse land.

IMG_7961
Haar stokpaardje: Hoe praten met kinderen/pubers/volwassenen die het moeilijk hebben? Hoe ervoor zorgen dat via luisteren en spreken de kans op een gedrags- en of gevoelsverandering vergroot? Want ja, in elk gezin, in elke klas, gebeurt het wel eens dat het niet meer lukt om te chillen, dat het even moeilijker is om een positieve toon te treffen. Jaklin geeft je tools in handen om zelf (nog) gelukkiger te zijn en anderen (nog) gelukkiger te maken.
Grote theorieën moet je van haar niet verwachten; een heel concrete aanpak wèl.
Vb. Een kind zegt : “Ik ben een loser.” Wat antwoord je daarop?

Jaklin is schrijfster van o.a. : “De pestjuf. Praten met kinderen, hoe doet ze dat?” en “De spelregels van het hulpverlenend gesprek”.