Woensdagavond 14 september 2016 

Zo blij dat ik Jaklin Laporte binnen mijn praktijk welkom mocht verwelkomen! 
Vele jaren stond zij voor de klas in een Antwerpse Basisschool. Momenteel coacht zij: leerkrachten, ouders, opvoeders,… en geeft ze workshops her en der in het Vlaamse land.

IMG_7961
Haar stokpaardje: Hoe praten met kinderen/pubers/volwassenen die het moeilijk hebben? Hoe ervoor zorgen dat via luisteren en spreken de kans op een gedrags- en of gevoelsverandering vergroot? Want ja, in elk gezin, in elke klas, gebeurt het wel eens dat het niet meer lukt om te chillen, dat het even moeilijker is om een positieve toon te treffen. Jaklin geeft je tools in handen om zelf (nog) gelukkiger te zijn en anderen (nog) gelukkiger te maken.
Grote theorieën moet je van haar niet verwachten; een heel concrete aanpak wèl.
Vb. Een kind zegt : “Ik ben een loser.” Wat antwoord je daarop?

Jaklin is schrijfster van o.a. : “De pestjuf. Praten met kinderen, hoe doet ze dat?” en “De spelregels van het hulpverlenend gesprek”.